Perfekt?

Jisses, se på den översta bilden. Är de anorektiker alla tio? De ser sjukligt magra och pinniga ut, stackars tjejer som ser så eländiga ut. Fast de kanske vill se ut så, bantat sig ner till magra pinnar. De ser inte glada och lyckliga ut. Ett påklkistrat leende. 

Läs mer här på Solo.

Anna