Rökare?

Meddelande från sjukhuschefen:

Rökfria entréer

Landstinget gör nu en satsning för att hålla sjukhusets entréer rökfria eftersom patienter, besökare och medarbetare inte ska utsättas för tobaksrök när de går in och ut från sjukhuset eller sitter och vilar vid våra entréer.

Hela länssjukhuset är sedan flera år tillbaka rökfritt, men det förekommer ändå rökning vid entréerna. Många far illa av detta, framförallt de som är allergiska och extra känsliga för rök. Vi vill att alla ska respektera att hela sjukhusområdet är rökfritt.

Landstinget satsar därför nu på att göra det enklare att förstå att man kommer till ett rökfritt område när man kommer till sjukhuset samt att anledningen är att vi bryr oss om våra medborgares hälsa. I satsningen ingår anslag vid entréer samt informationstavlor vid parkeringar och infarter så att det tydligare framgår att sjukhusområdet är rökfritt.

Istället för att röka vid entréerna vill vi att alla rökare ska känna sig välkomna till rökpaviljongerna i närheten av entréerna. I paviljongerna kommer det att sitta en skylt med flera tips på var man som rökare kan få hjälp med rökavvänjning.

Satsningen ska vara klar till den 17 november då Tobaksfria veckan startar. Då kommer även media att bjudas in för att lyfta vikten av att vi har ett rökfritt sjukhusområde.

Vi vill med detta mail uppmärksamma alla medarbetare på de förändringar som redan börjat genomföras på sjukhusområdet samt understryka vikten av att vi alla är föredömen och respekterar vårt rökfria sjukhus.

Med vänliga hälsningar Johan Rosenqvist

Säger bara KANONBRA!

Anna