Cykelregler

Nytt från 1 september 2014

 
Den 1 september bytte det som tidigare kallades för ”cykelöverfarter” namn till
”cykelpassager”. Begreppet cykelöverfart finns kvar, men med ny innebörd. Vad
skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart? Motormännen reder ut skillnaderna.

 

Cykelpassage

Trafikreglerna för cykelpassager stämmer i princip överens med reglerna som tidigare gällde för cykelöverfarter. Cyklisten eller mopedisten ska ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Reglerna har dock skärpts, på så vis att en cyklist eller mopedförare som färdas ut på en cykelpassage numera måste sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassage märks ut med vägmarkering M16.

 

 M16 (märke vid cykelpassage, cykelöverfart)  

 

Cykelöverfart

En cykelöverfart är fr.o.m. den 1 september ett slags övergångsställe för cyklister. Vid en cykelöverfart får fordonstrafiken på körbanan köra i max 30 km/h och bilisterna har väjningsplikt gentemot cyklister och mopedister. Även cyklister och mopedister ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten när de ska färdas ut på en cykelöverfart. Cykelöverfart märks ut med vägmarkeringarna M16, M14 samt det nya vägmärket B8.

 

 M14 (Väjningslinje)  

 

 Vägmärke B8 (märke vid cykelöverfart) 

 

Känns lite snårigt och jag tror att det står många frågetecken i luften just nu. 

Texter, bilder, all info lånad av Motormännen 

Anna