Turfförening bildas i Kalmar


Bild lånad av Turf24

Turf 24 kan som första media berätta att Kalmarturfarna nu bildar en förening för att utveckla sporten och anordna events och After Turf.

Enligt uppgifter till Turf 24 är det här Sveriges första Turfförening. Styrelsen spikades i helgen. Några av de drivande i föreningen är kingeninMasterofTurf och sune.

– Kalmar Turfförening har som mål att utveckla sporten genom att anordna events och After Turf för medlemmarna, skriver styrelsen till Turf 24.

– Aktiviteterna rivstartar med After Turfträff den 6 november i Kalmar. Sedan kommer alla turfare i Kalmar län att bli inbjudna till ett slutet event den 17 november, också det i Kalmar.

Det ryktas även om att några specialinbjudningar till eventet kommer att skickas ut.

Turfare som är intresserade av att bli medlemmar hänvisas till adressen kalmarturfforening@gmail.com

Text och bild från Turf24.

Ja igår eftermiddag var jag med och bildade Kalmar Turfförening. Vi har skrivit turfhistoria.  

Anna