Turf sprider sig


Från tv 4 igår

Så här bra, enkla, korta förklaringar om hur Turf går till är alltid uppskattat så fler blir intresserade och vi får nya turfkompisar. Turfa kan i stort sett alla, unga, gamla, halta och lytta. Har du en smartfån så tar du bara hem appen och sätter igång.

Anna