Palla

Grenar som hänger utanför tomten, ut på allmän väg eller plats, som bär fukt får du palla av. Om detta inte är en lag, så inför jag den nu. 

Anna