Kolesterolmyten

Statiner—läkemedelsindustrins kassako!

Kolesterolsänkande mediciner kan göra vilken frisk människa som helst till patient!

Faktum är att det är just vad som händer världen över, när statiner nu börjar skrivas ut till både vuxna och barn ”i förebyggande syfte¨. För personer som nyligen haft en hjärtinfarkt, ger statiner en viss, marginell minskning av totaldödligheten för män, men inte för kvinnor.

Sammantaget förändras inte totaldödligheten, därför att statinmedicinering ökar cancer och man byter som infarktpatient statistiskt sett en ickedödlig hjärtinfarkt mot en cancer.

Statinerna är de bäst säljande läkemedlen och läkemedelindustrins storsta kassako. Enbart Pfizers Lipitor omsätter 100 miljarder kronor per år.

Några av kolesterolmyterna

Det är en myt att:

  • mättat fett och höga kolesterolvärden orsakar hjärt- och kärlsjukdom.
  • fettrik mat höjer kolesterolvärdet.
  • kolesterol ar orsaken till att artärerna blockeras.
  • statiner forlänger livet.

Läs mer på Uffe Ravnskovs hemsida
Las även på var sida: www.kostdemokrati.se

Kolesterolmytens bakgrund

Kampanjen mot kolesterol baseras på följande antaganden:

  • Hjärtinfarkt beror på igensättning av hjärtats artärer med plack innehållande kolesterol
  • Fett i kosten orsakar en höjning av blodets kolesterol som ger upphov till igensättningarna i kärlen.

Båda dessa antaganden grundas på forskning av Nikolai Anichkov som 1913 rapporterade att kaniner som matats med kolesterol utvecklade kärlskador liknande mänsklig ateroskleros. Det är befängt att detta feltänk fortfarande utövar inflytande på modern sjukvård. Kaninner är växtätare och ska naturligtvis inte matas med animalisk föda. Anledningen till att denna myt lever kvar kan bara förstås om man ser vilka oerhörda vinster den har gett läkemedlsindustrin och dess medlöpare.

Visste du att:

  • Personer som drabbats av hjärtinfarkt har lägre kolesterol än friska?
  • Personer med högt kolesterol lever längst?

Texten lånad här.

*

Anmaja

*