Läkare?

Vilken fasa!

Golvet bara försvann.

Blev läkaren rasande?

Eller rasade han också?

Hoppas det gick bra för alla inblandade.

*

Anmaja

*