Jobbar du gratis idag?

Tidningsklipp från dagen Barometern;

I dag jobbar du gratis om du har månadslön

Stockholm

I dag jobbar vi gratis. Men trots skottdagen innehåller 2012 tre färre arbetsdagar än i fjol. 2011 var ett riktigt skitår, i alla fall ur arbetstagarnas synvinkel, med mängder av röda dagar kring jul- och nyår som hamnade på en lördag eller söndag. Och början av 2012 fortsätter i samma spår med en extra februaridag, oavlönad för alla med månadslön.

– Men sedan under resten av året får vi igen det med råge, säger Peter Svensson på Konjunkturinstitutet. Trots att skottdagen förlänger året faller helgdagarna bättre ut för alla knegare.

– I år blir det tre färre arbetsdagar netto, säger Peter Svensson. Framför allt är det kommande jul som ger en bättre utdelning i form av fler lediga dagar. Men det som är bra för det egna välbefinnandet är inte nödvändigtvis lika bra för landets ekonomi. Färre arbetade timmar ger en minskad produktion. De tre färre arbetsdagarna sänker därmed Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

– Det skulle innebära att BNP skulle bli ungefär 0,4 procentenheter lägre, säger Peter Svensson. (TT)

Olle lindström

FAKTA

Skottår och skottdag

Skottar är ett satt att hålla ordning på årstiderna i kalendern. Vart fjärde år måste man satta in en extradag for att kalenderåret ska stamma med solåret, cirka 365,2422 dagar. Ordet skott betyder ”något som skjutits in”. Skottdagen inföll tidigare den 24 februari men från och med år 2000 infaller den, bland annat på initiativ av flera almanacksförlag, den 29 februari.

Kalla: NE och Nordiska museet (TT)

Vilken tur att jag prickat in min lediga dag mitt i veckan just denna dag. Grattis till er som inte lyckats med detta.


*

Anmaja

*