Avskalat

FOTO; SHUTTERSTOCK
Klipp från lokala blaskan idag.

När jag är klar med mitt röj vill jag inte ha det så här.
Nån måtta får det väl vara på ett avskalat hem.

*

Anmaja

*