Loppis

Lite nytt, lite gammalt, lite kitschit och väldigt färgglatt.

En salig blandning när Solveig och jag stod i Folkets park på Loppis.
Jesustavlan ville ingen ha denna gång heller.

*

Anmaja

*