Seeegt

Det är seeeg med den gamla tröskmaskinen.

Men det går – med en stor portion tålamod.

Sitter inte lika länge vid datorn nu – så det blir många ordfröjder!

Lägg märke till bokstäverna jag har kvar.

(Det är jag som leder – denna gång)

*

Anmaja

*