Fettskrämda


Ovanför kyrkogårdsmuren skiner solen

Läs en jättebra intervju
med ”LCHF-läkaren”Annika Dahlqvist här!

Jag googlade på Ancel Keys, som nämns i intervjun här över, och fann mycket som jag ska läsa mer om, bla detta:

Den berömda amerikanska vetenskapsmannen Ancel Keys presenterade på 50-talet en studie där han jämförde fettintaget i ett lands befolkning med dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Keys resultat blev att ett stort intag av mättat fett ökade risken. Denna studie skapade grunden för vår västerländska syn på fettintag och kost. Studien, som har fått namnet The Seven-Coutries studien, har dock allt mer ifrågasatts då det i efterhand har visat sig att Keys medvetet valt att välja bort länder ur studien som inte passade in i hans hypotes. Länder som Norge, med ett högt intag av fett och relativt låg hjärt- och kärlproblematik, samt Chile, med lågt intag av fett men hög dödlighet i hjärt- och kärlproblem, uteslöts från studien.

En artikel i läkartidningen gick nyligen igenom Seven-Countries studien och ifrågasatte dess vetenskapliga resultat.
Läs gärna artikel här!

Fy katten så ruttet, VARFöR skriv det inte mer om detta? Men jag tror, nej jag VET, att det är en förändring på gång nu, tack vare Annika Dahlqvist med flera. Det måste det vara!

Anmaja