45-60-minutersprojektet


Annes jättegoda sallad

Jahaja, det där projektet som jag hade under semestern det blev det inte riktigt som jag hoppats med. Av alla som läser min blogg har bara ett par undrat vad det gällde och eftersom ingen frågar öppet här så kommer jag heller inte att berätta närmare vad det var. Kanske det framkommit på nåt sätt ändå av det jag skrivit, men jag TROR att många trott att det var något slags viktminskningsprojekt och att jag skulle promenera, cykla, simma eller annat i minst 45 min om dagen. Det kan jag direkt säga att det var det INTE. *L*

Projektet ligger inte helt nere fastän jag snart går in i tredje jobbarveckan EFTER semestern. Det är ett långt projekt som jag ska ta itu med igen, vid tillfälle, när jag orkar… Idag har jag inte haft lust, jag har i stället jobbat med kalender och flygblad för Ostkantens Linedancers planering för hösten. Det var ett roligare jobb.

Anmaja